info

Are     are@are-events.org

Are | are-events.org (Are) je kurátorská organizace fungující od roku 2013 v Praze. V současnosti ji realizují Zuzana Blochová Edith Jeřábková. Are byla založena z potřeby větší flexibility a diverzity pole současného umění a spřízněných oblastí. Staví kolektivní přístup nad individuální projekty, rozvíjí mezinárodní týmovou práci a spolupracuje s akademickými, vzdělávacími, kulturními a uměleckými institucemi i s nezávislými iniciativami.

Are v současné době pracuje na sérii projektů, které interpretují různorodou a provázanou tvorbu Ester Krumbachové, kostýmní návrhářky, scénografky, scénáristky, autorky textů a režisérky. Prostřednictvím různých výstavních formátů, kurátorských promítání, publikační činnosti a otevřeného archivu Are otevírá pro současnost dílo této klíčové osobnosti československé nové vlny. 

Are poskytuje zázemí iniciativě Institut úzkosti, která byla v roce 2018 založena členy Are a umělkyněmi Barborou Kleinhamplovou a Evou Koťátkovou. Institut úzkosti vytváří prostor pro výzkum úzkosti, která se šíří napříč společností a projevuje se nespavostí, stresem, odcizením, ztrátou empatie, nerovnostmi a násilím. Institut chce úzkost komunikovat a obracet ji v sílu schopnou se radikalizovat a vynutit si strukturální změny v dosavadním řádu věcí.

LES – společenství pro pěstování, teorii a umění je součástí programu Institutu úzkosti. Aby mohl zkoumatproblémy spojené s environmentálním žalem, zrychlujícími se procesy degradace zemědělské a lesní krajiny a půdy, postupujícím suchem a vymíráním drobných živočichů a hmyzu, Are v roce 2019 zakoupila pro komunitní účely lesní a luční pozemek v Orlických horách. Záměrem je vytvořit udržitelný biodiverzní les přátelský pro nejpestřejší formy života od mikroorganismů, bakterií, rostlin, hub, živočichů až po člověka.

Archiv projektů Are
Výroční zprávy Are

 

Program Are je podporován Magistrátem hl. města Prahy, Ministerstvem kultury ČR, NSU Praha, Státním fondem kinematografie a Státním fondem kultury ČR


Poděkování The Emblem Hotel

Design 
Jakub Samek