info

Are     Zuzana Blochová, Edith Jeřábková, Jan Zálešák

are@are-events.org

 

design Jakub Samek

 

Program Are je podporán MK ČR a MHMP. Zvláštní poděkování The Emblem Hotel