info

Are     are@are-events.org

Are | are-events.org (Are) je kurátorská organizace fungující od roku 2013 v Praze. V současnosti ji realizují Zuzana Blochová, Edith Jeřábková a Nela Klajbanová. Are byla založena z potřeby větší flexibility a diverzity pole současného umění a spřízněných oblastí. Staví kolektivní přístup nad individuální projekty, rozvíjí mezinárodní týmovou práci a spolupracuje s akademickými, vzdělávacími, kulturními a uměleckými institucemi i s nezávislými iniciativami.

Are v současné době pracuje na sérii projektů, které interpretují různorodou a provázanou tvorbu Ester Krumbachové, kostýmní návrhářky, scénografky, scénáristky, autorky textů a režisérky. Prostřednictvím různých výstavních formátů, kurátorských promítání, publikační činnosti a otevřeného archivu Are otevírá pro současnost dílo této klíčové osobnosti československé nové vlny. 

Are poskytuje zázemí iniciativě Institut úzkosti, která byla v roce 2018 založena členy Are a umělkyněmi Barborou Kleinhamplovou a Evou Koťátkovou. Institut úzkosti vytváří prostor pro výzkum úzkosti, která se šíří napříč společností a projevuje se nespavostí, stresem, odcizením, ztrátou empatie, nerovnostmi a násilím. Institut chce úzkost komunikovat a obracet ji v sílu schopnou se radikalizovat a vynutit si strukturální změny v dosavadním řádu věcí.

LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění je součástí programu Institutu úzkosti. Aby mohl zkoumatproblémy spojené s environmentálním žalem, zrychlujícími se procesy degradace zemědělské a lesní krajiny a půdy, postupujícím suchem a vymíráním drobných živočichů a hmyzu, Are v roce 2019 zakoupila pro komunitní účely lesní pozemek v Orlických horách. Záměrem je vytvořit udržitelný biodiverzní les přátelský pro nejpestřejší formy života od mikroorganismů, bakterií, rostlin, hub, živočichů až po člověka.

Are se společně s Kunsthale Oslo a Universitou Reading podílí na projektu EuroNoize umělecké dvojice Pil and Galia Kollectiv. EuroNoize je polemikou s hudební soutěží Eurovision a zkoumá DiY hudební scénu a kapely vizuálních umělců v lokálním a globálním propojení. 

Archiv projektů Are (2013 – 2018)
Výroční zprávy Are

 

Program Are je/byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, Goethe-Institutem v PrazeMagistrátem hl. města Prahy, Ministerstvem kultury ČR, NSU Praha, Státním fondem kinematografie a Státním fondem kultury ČR


Poděkování The Emblem Hotel

Design 
Jakub Samek