Les

Les


Část lidstva se spoléhá na technologie, které nám mohou pomoci udržet zodpovědný vztah mezi naší přítomností, minulostí a budoucností. Jiná část se budoucnosti, ve které superinteligence převezme řízení světa, obává. Skrze druhismus sledujeme, jak lidský tvor rozdělil rodinu zvířat, vyčlenil se z ní a nadřadil se jí. Také umělou inteligenci, kterou stvořil, zařadil do oblasti “jiného”. Jak jsou do procesů návratu k více-než-lidskému společenství zapojeny výzkumy neuroplasticity mozku (nejen lidského, ale i zvířecího), paměť, kreativita, neuro a roboetika a neuroetologie sleduje dvouletý projekt Les. Více-než-lidská zvědavost.


Projekt se bude naplňovat prostřednictvím mezinárodního sympozia, uměleckých rezidencí, workshopů, přednášek, kurátorských výjezdů, videorozhovorů, online formátů a skrze antologii textů, dokumentární film a iniciovaná umělecká díla.


Les je součástí aktivit společenství pro pěstování, teorii a umění Les, jehož každoročními hlavními aktivitami jsou lesní sympozia. Čtvrtý ročník těchto interdisciplinárních setkání se uskuteční 28. – 30. července 2023. Program sympozia bude sledovat tři výzkumné oblasti: neuroplasticita a paměť, kreativita, zvířecí mozek a druhismus. Čtvrtou součástí je Dětská lesní skupina, která pracuje s uvedenými tématy pomocí metod přístupných mladším lidem.

 

Sympozium užívá různé umělecké a teoretické formáty a způsoby sdílení: přednášky, panelové diskuze, lesní kino a koncert, krajinné a architektonické intervence, workshopy, kolektivní imaginaci, procházení, skupinové čtení, performance a další umělecké přístupy. Probíhá v otevřeném prostředí na louce a v lese v Orlických horách. 


Pozemek vlastní a pečuje o něj spolek Are, který od roku 2019 inicioval vznik společenství pro pěstování, teorii a umění Les, které se zabývá vztahem současného umění, krajiny, lidského zdraví a mezidruhového soužití.


Projekt Les kurátorují Zuzana Blochová, Edith Jeřábková a Tereza Porybná, které na něm spolupracují s lidmi z oblasti umění, aktivismu, vědy, ekologie a permakultury.


Partnery projektu jsou instituce pro současné umění Kunsthall Trondheim a rezidenční centra Røst Air a Ovenecká 33.


FB: @LES.SpolecenstviWOODS.Community

IG: les_woods


Projekt Les je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura.
 

www.fondyehp.czwww.eeagrants.org

#EEANorwayGrants #cultureprogramme #fondyehpanorska